Курс по козметика

професионален курс по козметика

Мастър клас

Програма

Курсовете по козметика представляват цялостна теоретическа и практическа подготовка за пълна или частична професия „Козметик“ След обучението се държи писмен изпит пред комисия за получаване на сертификат, издаден от МОН. Сертификатът важи в Европейския съюз. 

Сертификати

Форма на обучение:
ИНДИВИДУАЛНА и ГРУПОВА