Курс по козметика

професионален курс по козметика

Мастър клас

Програма

Курсовете по козметика представляват цялостна теоретическа и практическа подготовка за пълна или частична професия „Козметик“ След обучението се държи писмен изпит пред комисия за получаване на сертификат, издаденот МОН. Сертификатът важи в Европейския съюз.

Сертификати

  • Държавно удостоверение II степен и III степен професионална квалификация, издадени от МОНМ
  • Europass паспорт
Форма на обучение:
ИНДИВИДУАЛНА и ГРУПОВА